Privacy Policy

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://1760sf.com.

Tại 1760sf.com, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và chỉ thu thập thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên, email và số điện thoại) để xử lý đặt chỗ của bạn và gửi thông tin cập nhật. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi và được yêu cầu bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi có các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào.