About us – Về chúng tôi

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với thực phẩm và đồ uống tập trung vào việc sử dụng các nguyên liệu có chất lượng cao và thể hiện hương vị cũng như kết cấu tự nhiên.

Chúng tôi cố gắng tìm kiếm nguồn tài liệu tại địa phương, nhưng không ngại sử dụng nguồn tài liệu từ bên ngoài khu vực Vịnh khi chúng thu hút được sự chú ý của chúng tôi. Phong cách nấu ăn của chúng tôi là hiện đại và không nằm trong với bất kỳ danh mục ẩm thực cụ thể nào.

Chúng tôi cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với cocktail, tập trung vào hương vị tự nhiên hơn là các nhãn hiệu rượu nổi tiếng. Cách lựa chọn rượu vang của chúng tôi dựa theo thời gian và địa điểm cụ thể để thể hiện những đặc điểm độc đáo của giống nho, đất đai, khí hậu và nhà sản xuất.

Tất cả các món ăn của chúng tôi đều được thiết kế để chia sẻ và mang đến cho giác quan cảm xúc nhẹ nhất tới đậm đà nhất, không có sự khác biệt giữa món khai vị và món chính.

Chúng tôi khuyến khích bạn đi cùng bạn bè và có trạng thái thoải mái để trải nghiệm phong cách ăn uống của 1760sf.